Bansai Kawakami & Tatsuma Sakamoto
http://s001.radikal.ru/i193/1108/f8/02cd82cc4172t.jpg http://s014.radikal.ru/i326/1108/6a/d0c533e13700t.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1108/37/8db9d77f223bt.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1108/1d/5beff42c3138t.jpg http://s46.radikal.ru/i114/1108/3e/b82cbcefec2dt.jpg http://s51.radikal.ru/i131/1108/c5/87423b8eca8ct.jpg http://s46.radikal.ru/i113/1108/16/43a630f507fet.jpg http://s60.radikal.ru/i169/1108/aa/be6375baf2f9t.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1108/09/09d5ab078d4at.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1108/5e/6cbe96857923t.jpg http://s40.radikal.ru/i088/1108/9d/2be048cb68ebt.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1108/27/4eb0f85874c4t.jpg http://s40.radikal.ru/i089/1108/38/b3e556004e2at.jpg http://s60.radikal.ru/i168/1108/38/621002d0f62bt.jpg http://s011.radikal.ru/i315/1108/b8/37128e5feb34t.jpg http://s46.radikal.ru/i112/1108/70/dbb583dc0655t.jpg http://i054.radikal.ru/1108/be/ecbbf2045f15t.jpg http://s007.radikal.ru/i301/1108/20/f4c9bfeec03et.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1108/55/9b3e9db7fc7et.jpg